logo Ecometal
log in

Enumerator™

Enumerator™

Enumerator™

Numerator sekwencyjny Enumerator™ firmy Mate

Opatentowany numerator sekwencyjny Enumerator™ firmy Mate umożliwia użytkownikom prasy rewolwerowej "thick turret" stemplowanie pojedynczych podzespołów unikalnym i sekwencyjnym numerem o długości do sześciu cyfr. Użytkownicy mogą zaoferować swoim klientom dodatkową wartość sekwencyjnej numeracji dla różnych zastosowań, łącznie ze zdolnością śledzenia partii. Włączenie zdolności sekwencyjnej, kolejnej numeracji umożliwi użytkownikom dostarczenie dodatkowej wartości swoim produktom w sposób, który nie był poprzednio możliwy.

Enumerator™ firmy Mate jest całkowicie niezależny i nie wymaga dodatkowego oprogramowania ani kodu maszynowego. Nadaje się on do zastosowania w prasie rewolwerowej "thick turret" ze stacją 3-1/2" D.

Enumerator™ firmy Mate jest specjalnym zespołem stacji thick turret 3-1/2" D z integralną głowicą stemplową. W rdzeniu zespołu znajduje się solidna sprężynowa głowica stemplowa z sześcioma numerycznymi kółkami stemplowymi. Każde kółko zawiera liczby od 0 do 9 wygrawerowane na obwodzie. Sprężynujące przesuwające ramię głowicy stemplowej zazębia się z wahaczem w numeratorze i przesuwa do przodu głowicę stemplową za każdym razem o jeden numer, w zakresie od 000000 do 999999.

Enumerator™ firmy Mate działa w dwóch trybach:

  • Tryb numeracji sekwencyjnej: użyj tego trybu do tworzenie numerów sekwencyjnych. Enumerator™ będzie postępował o jedną liczbę do przodu przy każdym pełnym skoku, jaki wykona narzędzie. Operator może ustawić numer początkowy i głębokość penetracji.
  • Tryb stałego numeru: użyj ten tryb do tworzenia stałych numerów, takich jak data lub numer partii lub numer części. Ten tryb jest uaktywniany przez rozłączenie wahacza. Operator może ustawić wymagany numer i głębokość penetracji.

Enumerator™ firmy Mate jest jeszcze jednym nowatorskim produktem zaprojektowanym, aby rozszerzyć zdolności użytkownika prasy rewolwerowej. Włączenie więcej elementów do podzespołów z blachy cienkiej na prasie rewolwerowej pozwala producentowi na zapewnienie większej wartości dodanej, dzięki czemu staje się on bardziej konkurencyjny na obecnym globalnym rynku.