logo Ecometal
log in

Thick Turret

Versadie

Gdy wymagane jest maksymalne wykorzystanie arkusza blachy, wtedy potrzebne są matryce do wykrawania w obszarze bliskim zacisków mocujących. Zdolność do wykrawania możliwie jak najbliżej zacisków mocujących zmniejsza zarówno koszt materiału jak i odpad materiału.

Matryca Mate Versadie™ przenosi rozwiązania wykrawania w obszarze bliskim zacisków na nowy poziom dzięki kilku unikalnym cechom konstrukcyjnym. Po pierwsze nie ma potrzeby wymiany całej matrycy z wymiennymi wkładkami matrycowymi. Wkładki Versadie™ są skonstruowane, aby umożliwić jak największe długości obecnie dostępne w przemyśle, umożliwiając długości do 4.560”(115,82 mm) dla stacji E i 3.560”(90.42 mm) dla stacji D. Dzięki swoim dokładnym tolerancjom wkładki względem obsady, matryce Versadie™ posiadają wyższą ogólną jakość.

W celu zapewnienia lepszej sprawności i trwałości, wkładka matrycy nacinającej jest wykonana ze stali narzędziowej MPM82. Przeznaczona do zastosowania w wysokosprawnych systemach narzędziowych, MPM82 jest stalą szybkotnącą uzyskiwaną w procesie metalurgii proszków i ma na celu zapewnienie wyższej wartości i wyjątkowej wszechstronności, co sprawia, że nadaje się ona doskonale do operacji nacinania.